oficiální web obce

Výsledky hospodaření k 31.10.2012

Daňové příjmy            2 844 816,61 Kč

Nedaňové příjmy           816 378,12 Kč

Kapitálové příjmy       1 776 060,00 Kč

Přijaté dotace                245 580,00 Kč

Příjmy celkem           5 682 834,73 Kč   

 

Běžné výdaje              3 450 156,83 Kč

Investiční výdaje        2 927 289,00 Kč

Výdaje celkem          6 377 445,83 Kč

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 31.10.2012 953 306,78 Kč.

 

Zůstatek nesplaceného krátkodobého úvěru k 31.10.2012 1 412 291,- Kč

 

Informace z evidence obyvatel k 9.11.2012

Od 5.10.2012 do 9.11.2012 nenastala v evidenci obyvatel žádná změna.

Počet obyvatel k 9.11.2012 činil 236.

 

Životní jubilea

V listopadu 2012 oslaví

Jarmila Adensamová oslaví 65 let.

Jaroslav Linhart oslaví 60 let.