oficiální web obce

Stav hospodaření – říjen 2012

Životní jubilea

 

V měsíci říjnu 2012 nemáme v naší obci žádného jubilanta.

 

 

Informace z evidence obyvatel k 5.10.2012

 

Od 7.9.2012 do 5.10.2012 nenastala v evidenci obyvatel žádná změna.

 

Počet obyvatel k 5.10.2012 činil 236.

 

 

Výsledky hospodaření k 30.9.2012

 

Daňové příjmy            2 683 592 Kč

Nedaňové příjmy           747 247 Kč

Kapitálové příjmy       1 101 780 Kč (prodej pozemků)

Přijaté dotace                232 572 Kč

Příjmy celkem           4 765 191 Kč

 

 

Běžné výdaje              3 004 495 Kč

Investiční výdaje        2 927 289 Kč

Výdaje celkem          5 931 784 Kč

 

Na Krajský úřad Libereckého kraje bylo odesláno závěrečné vyúčtování na akci ,,Zpracování územního plánu Vlastibořice“.

Dne 26.9.2012 jsme na běžný účet obce obdrželi dotaci na zpracování územního plánu ve výši 93 500 Kč.

(Celkové náklady na zpracování ÚP v roce 2011 48 000 Kč, v roce 2012 168 000 Kč).

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 30.9.2012   1 481 325,29 Kč

 

Zůstatek vyčerpaného krátkodobého úvěru činil k 30.9.2012          2 412 291 Kč.

(V současné době probíhá jednání s Českou spořitelnou a.s. o možnosti předčasného splacení části krátkodobého úvěru ve výši 1 000 000 Kč).

 

 

Poplatky za odvoz komunálního odpadu.

Upozorňujeme občany, kteří nemají dosud uhrazen poplatek za odvoz odpadu:

splatnost poplatku za komunální odpad k 31.10.2012.

Platbu zašlete na číslo účtu: 984 865 399 / 0800 vedeného u České spořitelny v Turnově.