oficiální web obce

Obec Vlastibořice zveřejňuje v souladu s § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích záměr prodeje pozemků p.č. 536/9 o výměře 138 m2 a část  p.č. 543/1 o výměře 1362  m2 , pozemky se nacházeji v k.ú. Vlastibořice.

zobrazit soubor ,,Záměr prodeje pozemku”.