oficiální web obce

Stav hospodaření – září 2012

Životní jubilea:

 

V měsíci září 2012 oslaví:

 

paní Stanislava Marešová 80 let

paní Jana Jírů 50 let

paní Zdeňka Linková 55 let

paní Šitnerová Alena 65 let

paní Kopecká Dana 60 let

paní Hetverová Helena 60 let

 

Našim jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

 

 

Informace z evidence obyvatel  k 7.9.2012:

 

Dne 6.8.2012 zemřela paní Blažena Lhotáková.

 

Počet obyvatel k 7.9.2012 činil 236.

 

 

Výsledky hospodaření k 31.8.2012:

 

Daňové příjmy            2 469 470 Kč

Nedaňové příjmy           641 826 Kč

Kapitálové příjmy       1 101 780 Kč (prodej pozemků)

Přijaté dotace                104 064 Kč

Příjmy celkem           4 317 140 Kč

 

 

Běžné výdaje              2 690 334 Kč

Investiční výdaje        2 927 289 Kč

Výdaje celkem          5 617 623 Kč

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 31.8.2012   1 347 435,15 Kč.

Zůstatek vyčerpaného krátkodobého úvěru činil k 31.8.2012 2 412 291 Kč.