oficiální web obce

Starosta obce Vlastibořice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  o z n a m u j e  dobu a místo konání voleb do zastupitelstva kraje.

zobrazit soubor ,,Oznámení o době a místě konání voleb”.