oficiální web obce

Pro účely konání voleb do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2012 stanovuje starosta obce minimální počet členů okrskové volební komise:  4  (včetně zapisovatele).  Viz. příloha.

zobrazit soubor ,,Počet členů OVK”.