oficiální web obce

V příloze zveřejňujeme záměr prodeje pozemků  část p.č. 536/6 a část 543/1 (v návrhu geometrického plánu bude nově označeno p.č. 536/9). Oba pozemky se nacházejí v k.ú. Vlastibořice, část Jivina.

zobrazit soubor ,,Záměr prodeje”.