oficiální web obce

Výsledky hospodaření k 31.5.2012

Daňové příjmy            1.394 822 Kč
Nedaňové příjmy           402.479 Kč
Kapitálové příjmy          584.570 Kč (prodej pozemků)
Přijaté dotace                  65.040 Kč

Příjmy celkem           2.446.911 Kč

Běžné výdaje              1.859.803 Kč
Investiční výdaje        1.740.954 Kč

Výdaje celkem          3.600 757 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil k 31.5.2012 467.148 Kč.

K 31.5.2012 bylo vyčerpáno z krátkodobého úvěru 1.385.367 Kč.

 

Informace z evidence obyvatel k 19.5.2012

Zemřelí:          Marie Šiftová, Jivina (6.5.2012)
Karel Švec, Vlastibořice (28.5.2012)

Počet obyvatel k 19.5.2012 činil 233 osob.

 

Životní jubilea

V červnu oslaví paní Vlasta Altmanová 80 let a paní Marie Šámalová 70 let.

Našim jubilantkám přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.