oficiální web obce

Obecní úřad Vlastibořice ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají v sobotu 16. června 2012 sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude prováděn pojízdnou sběrnou podle časového rozpisu.

Sedlíšťka                 9,10 – 9,20  autobusová zastávka

Vlastibořice                       9,25 – 9,35   za kulturním domem

Jivina                        9,40 – 9,50  náves

Přijímány budou následující druhy odpadů:
– léky všeho druhu včetně mastí,
– domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.), vše řádně označeno!!!
– zbytky starých barev, obaly od barev,
– televizory, ledničky, zářivky (elektrospotřebiče musí být kompletní),
– všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků,
– upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 litrů),
– olejové filtry a další zaolejovaný materiál,

Na stanovištích je zakázáno odkládat odpad před příjezdem mobilní sběrny.