oficiální web obce

Výsledky hospodaření k 29.2.2012

Daňové příjmy         447.416  Kč
Nedaňové příjmy     177.682  Kč
Přijaté transfery         26.016  Kč
Příjmy celkem        651.114  Kč

Běžné výdaje            475.897   Kč
Kapitálové výdaje  1.211.987  Kč
Výdaje celkem       1.687.884  Kč

Zůstatek na běžném účtu činil k  1.3. 2012  198 857,27  Kč.  

 

Informace z evidence obyvatel k 7.3.2012

Přihlášení k trvalému pobytu:
Metzner Lubomír, Vlastibořice 9  (7.3.2012)

Počet obyvatel k 7.3.2012 činil 237 osob.