oficiální web obce

V příloze zveřejňujeme dražební vyhlášku. Předmětem dražby jsou pozemky:
101/6 , 101/9 , 101/11 nacházející se v k.ú. Vlastibořice.

Zobrazit soubor