oficiální web obce

Zveřejňujeme smlouvu o provedení stavby mezi obcí Vlastibořice a firmou M-SILNICE a.s. Jedná se o projekt “Rekonstrukce místních komunikací ve Vlastibořicích”.