oficiální web obce

Svoz komunálního odpadu probíhá každou středu.

Velkoobjemový kontejner je nyní umístěn ve Vlastibořicích a otevřen je každou sobotu od 11 do 12 hodin. Do kontejneru nepatří stavební suť, železo, složky nebezpečného odpadu.

Velkoobjemový kontejner prošel generální opravou, kterou provedla firma Radeko s.r.o. Český Dub. Došlo ke kompletní výměně podlahy, opravě 4 vík, opravě otvíracích mechanismů a zprovoznění nefunkčních částí. Všechny vyměněné a opravené části byly opatřeny nátěry proti korozi.

Oprava stála 36 tisíc Kč s DPH a věříme, že nám kontejner bude sloužit minimálně dalších 10 let bez oprav.