oficiální web obce

V příloze zveřejňujeme oznámení o zahájení  územního řízení ve věci ,,Změna využití území p.č. 830 a oplocení p.č. 830 a p.č. 19 v k.ú. Vlastibořice.  Žadatelé : Bronislav a Venuše Skřivánkovi, Vlastibořice  2. Místní šetření se koná 7.9.2012 od 9.00 hodin  na OÚ.  viz příloha.  

zobrazit soubor ,,Ozn UŘ Skřivánek Vlastibořice”