oficiální web obce

V přiložené tabulce naleznete pořadí jednotlivých nabídek včetně systému výběru dodavatele a hodnotících kritérií.

Zobrazit soubor